Startsida

 

https://funktionsratt.se/funktionsratt-sverige-projekt/funktionsrattsbyran/

Du som är vuxen med en funktionsnedsättning är välkommen att kontakta oss. 
Om du behöver hjälp av en anhörig för att berätta och ställa frågor till rådgivningen går det också bra. Då kan din anhöriga ringa eller skriva till Funktionsrättsbyrån.

Telefon 010-898 50 90

Vi har telefontid på helgfria måndagar klockan 13–16
och onsdagar klockan 9–12.  
Mejl:kontakt@funktionsrattsbyran.se

      • informera om rättigheter och funktionsrätt,
      • hjälpa dig att ringa in problem,
      • ge dig råd om hur du kan lösa problemet,
      • hänvisa till andra som kan ge dig mer hjälp.

___________________________________________
Om Pluskortet i Eskilstuna kommun

”Pluskortet är till för dig som är vuxen och har
en intellektuell, psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.
Med Pluskortet kan ni gå två personer men betala för en person på aktiviteter hos de föreningar
och företag där Pluskortet gäller.
Du bestämmer själv vem du vill ta med.”
Ansök om Pluskortet
_________________________________________________________________
 


_______________________________________________________________________

Ny funktionshinderstrategi 2021–2031:
Så ska målen uppnås snabbare

https://hejaolika.se/artikel/ny-funktionshinderstrategi-2021-2031-sa-ska-malen-uppnas-snabbare/

Regeringen har beslutat om en ny strategi för
funktionshinderpolitiken 2021–2031.
Målet är att 28 myndigheter ska öka takten i arbetet för att nå jämlika levnadsvillkor och full delaktighet för personer med funktionsnedsättning.”

_______________________________________________________

Våran Värdegrund
Uttalande
Funktionsrätt Eskilstuna har 0-Tolerans och tar totalt avstånd mot
all diskriminering och alla former av trakasserier

Uttalandet antaget av Ordförandemöte
29 januari-2018
FrE-tunas Värdegrund

 

 


”Teletal är gratis för dig.
Det är en tjänst där du får stöd och hjälp i telefon-samtal.
Du behöver inte tillstånd för att använda Teletal
och du behöver inte boka tjänsten.
Teletal fungerar i hela Sverige.”
https://www.youtube.com/watch?v=XO1xZG0P7vI
Hemsida
https://teletal.se/sv/startsida/

Informationsfolder
https://cdn-teletal.pressidium.com/wp-content/uploads/2017/02/FolderA5_Teletal_webb.pdf
________________________________________________________


Angående Översiktsplan 2030 – ÖP-2030
Har varit ett gediget arbete……

https://www.funktionsratteskilstuna.se/skrivelser/
Under fliken ”Skrivelser och Remiss-svar”
kan du läsa vårat remissvar, som inledes med ett första
där vi ville få förlängd svarstid.
Tyvärr fick vi nej och svarets ska vara inne senast den 30/3-20201

https://www.funktionsratteskilstuna.se/oversiktsplan-op-2030/
Under fliken ”Dokument”
Kan du läsa de olika ÖP-2030-flikarna i en mer lättläst version

Översiktsplan 2030 – var med och tyck till
Här kan du läsa
Planförslaget för framtidens Eskilstuna

https://stadsutveckling.eskilstuna.se/stadsutveckling/oversiktlig-planering/granskning-oversiktsplan-2030

 


Begripliga texter är viktigt

Alla i samhället måste kunna ta del av viktig information.
Det är en fråga om demokrati

Begriplig text var ett arvsfondsprojekt
i samarbete med
Afasiförbundet, Autism- och Aspergerförbundet, Dyslexiförbundet
och Riksförbundet FUB
Begriplig Text

19 råd för att skriva begripligt
Bok – 19 råd för att skriva begripligt
https://begripligtext.se/19-raden/https://www.funktionsratteskilstuna.se/medlemsforeningar/


Funktionsrätt Eskilstuna är en samarbetsorganisation
med 22 medlemsföreningar som tillsammans
representerar och företräder våra/sina
medlemmar samt även övriga personer
med funktionsnedsättningar/kroniska sjukdomar.
Vårt arbete grundar sig på mänskliga rättigheter
när vi driver medlemmarnas funktionsrätt –
– Rätten att fungera i samhällslivets alla delar på lika villkor.
Vårt mål är ett samhälle för alla.


 

 

Hej!
 Vi i Funktionsrätt Eskilstuna vill bjuda in våra  
 medlemsföreningars ungdomar och unga vuxna för att
 få reda på vad ni vill ha för verksamheter och aktiviteter.
 Kanske kan vi också hitta på något skoj tillsammans.
Vid intresse eller har du några frågor,
mejla, kansli@funktionsratteskilstuna.se
 Märk mejlet med Ungdom

 Vänliga Hälsningar
 Styrelsen Funktionsrätt Eskilstuna