Startsida

Funktionsrättsdag
Internationella Funktionshindersdagen den 3 december
Öppet Hus
Kl. 10-20.30
Föreläsningar, informationsbord med mera
Plats: Föreningshuset E 18, Eleonoragatan 18, Eskilstuna

Teckenspråkstolkar kommer finnas på plats vid samtliga
föreläsningar/workshops som är i Eleonorasalen

Cafeterian kommer vara öppen hela dagen
Är möjligt att betala med Swish i cafeterian

Programblad Funktionsrättsdagen 3 dec-2018


Eskilstuna kommuns plan för tillänglighet för personer med funktionsnedsättning 2017-2021


Hearing – Valår 2018
Blev en mycket lyckad Hearing vi genomförde den 27 augusti
Politiker från våra samtliga 8 kommunpartiet och många övriga besökare.
Huvudtemat var LSS och rätten till personlig assistans