Möteskalender

Mötesdatum 2019

14 januari – Förmöte RFF
– Uppstartsmöte för ledamöter RFF Au, inför nya mandatperioden RFF Au
11 mars – Förmöte RFF och Ordförandemöte
27 mars – Sista dag inkomma med motioner till årsmötet
6 maj – Förmöte RFF
27 maj – Årsmöte
12 augusti – Förmöte RFF och Ordförandemöte
14 oktober – Förmöte RFF och Ordförandemöte
3 december – Funktionsrättsdag – Internationella Funktionshindersdagen

Utöver dessa möten planerar vi att genomföra några ytterligare
träffar/aktiviteter under året. Datum ännu ej helt bestämda.
Inbjudningar kommer inför varje träff


Mötestider 2019 RFF – Rådet för funktionshindersfrågor
Plats: Föreningshuset E 18,  Eleonoragatan 18

Råd:

Råd 1       Måndag 18 februari kl. 18-20

Råd 2       Måndag 15 april kl. 18-20

Råd 3       Måndag 17 juni kl. 18-20

Råd 4       Måndag 16 september kl. 18-20

Råd 5       Måndag 18 november kl. 18-20

Arbetsutskott:
OBS! Gäller endast ledamöterna i RFF Au

AU 1         Fredag 18 januari kl. 10-12

AU 2         Fredag 22 mars kl. 10-12

AU 3         Fredag  17 maj kl. 10-12

AU 4         Fredag 16 augusti kl. 10-12

AU 5         Fredag 18 oktober kl. 10-12

2018-12-18