RFF Au

RFF – Rådet För Funktionshindersfrågor

Här är de personer från funktionshinders- funktionsrättsrörelsen
i Eskilstuna som ingår i RFF Au som är vala för mandatperioden 2019 -2022.
Representerar bredden men har spetskompetens från sina respektive föreningar.
Ordinarie:
Carina Jansson (FUB)
GunBritt Larsson (SRF)
Matz Wahlqvist (RBU)
Helena Brobäck (NEURO)
Benny Broberg
(Dövas Förening)
Lisbeth Flodman (Dyslexiförbundet)

Ersättare:
Agnetha Andersen (Dyslexiförbundet)
Kenneth Lindgren (NEURO)
Sven-Erik Fritz (HRF)
Rolf Andersson (HRF)
Eva Klevefelt (Strokeföreningen)
Solveig Lundström (FUB)