RFF Au

Instruktion för RFF – Rådet För Funktionsrättsfrågor

RFF – Rådet För Funktionsrättsfrågor
(Nytt namn fr.o.m. 1 januari.2020)

Här är de personer från funktionshinders- funktionsrättsrörelsen
i Eskilstuna som ingår i RFF Au som är valda för mandatperioden 2020 -2022.
Representerar bredden men har spetskompetens från sina respektive föreningar.
Ordinarie:
Carina Jansson (FUB)
Matz Wahlqvist (RBU)
Benny Broberg
(Dövas Förening)
Lisbeth Flodman (Dyslexiförbundet)
Ingela Hertze (Tabu och Kunskap) fyllnadsvald den 9/3-2020
Agnetha Andersen (Dyslexiförbundet) fyllnadsvald oktober-2020

Helena Brobäck, (Neuro), Lämnade uppdraget den 19/7 på egen begäran p.g.a. arbete i annan stad

Ersättare:
Agnetha Andersen (Dyslexiförbundet)
Kenneth Lindgren (NEURO)
Sven-Erik Fritz (HRF)
Solveig Lundström (FUB)
Margareta Jansson (Demensföreningen) fyllnadsvald  den 9/3-2020
Nathalie Molenda (Dyslexiförbundet och Attention) fyllnadsvald den 31/5-2021
Kaj Andersson (SRF) fyllnadsvald oktober-2020

(Rolf Andersson (HRF) Lämnade uppdraget på egen begäran)

Länk till hemsida för Rådet För Funktionsrättsfrågor – RFF
https://www.eskilstuna.se/kommun-och-politik/politik-och-namnder/rad-forum-och-beredningar/radet-for-funktionsrattsfragor.html


Arbetsgrupper

– Skola
– Tillgänglighet
– Samhällsbetalda resor

I nuläget är det Ingela Hertze som är sammankallande för samtliga 3 grupperna.
Vill du komma med i en eller flera av grupperna?
Eller om du har en fråga du vill ska tas upp och arbetas med lite djupare
Kontakta Ingela Hertze, mejl: ingela@ftok.se