Skrivelser och Remiss-svar

Här publicerar vi skrivelser och Remiss-svar som gjorts av
funktionsrättsrörelsen i Eskilstuna
Vår ”undertext” på skrivelser m.m.

Översiktsplan 2030 – ÖP 2030
Har varit ett gediget arbete……Nedan finns vårat remissvar, som inleddes med ett första där vi ville få förlängd svarstid.
Tyvärr fick vi nej och svarets ska vara inne senast den 30/3-20201

ÖP-2030 – Yrkande förlängd sverstid – FrEa210309Remissvar_Eskilstuna_OP-2030

ÖP-2030 – Flik 1, 1.FrEa210321FunktiosnrättEskilstuna-Korr-ÖP2030Flik1.Utgångspunkter

ÖP-2030 – Flik 2, 2.FrEa210321FunktionsrättEskilstuna-Korr-ÖP2030-Flik2.FramtidensEskilstuna

ÖP-2030 – Flik 3, 3.FrEa210321FunktionsrättEskilstuna-Korr-ÖP2030Flik3.Bostäder

Öp-2030 – Flik 4, 4.FrEa210321FunktionsrättEskilstuna-Korr-ÖP2030Flik4.Samhällsservice

ÖP-2030 – Flik 5, 5.FrEa210321FunktionsrättEskilstuna-Korr-ÖP-5.Näringsliv

ÖP-2030 – Flik 6, 6.FrEa210321FunktionsrättEskisltuna-Korr-ÖP2030-Flik6.Teknisk försörjning

ÖP-2030 – Flik 7, 7.FrEa210321HB-Korr-ÖP2030-7.Transporter

ÖP-2030 – Flik 8. 8-FrEa210321FunktionsrättEskisltuna-Korr-ÖP2030-8.Grönbåstruktur

ÖP-2030 – Flik 9, 9.FrEa210321FunktionsrättEskilstuna-Korr-ÖP.9.Arkitektur_och_kultur

ÖP-2030 – Flik 10, 10.FrEa210321FunktionsrättEskilstuna-Korr-ÖP.10.Riksintressen,miljö,riskfaktorer

ÖP-2030 – Flik 11, 11.FrEa210321FunktionsrättEskilstuna-Korr-ÖP2030-11.Genomforande

ÖP-12.Hållbarhetsbedömning

*******************************************************************************