Val och ombud

Kontakt person: Agnetha Andersen

Facebook: Nathalie Molenda och Inger Salam Nouri

Studieansvarig: Styrelsen

ABF Sörmland: Beslut nästa möte

Rådet för funktionshindersfrågor: Nathalie Molenda ersättare Lara Nouri

Brukarråd: Ingela Hertze

Trafiksäkerhets rådet : Ingela Hertze

Samverkansgrupp: Agnetha Andersen

Frivilligcentralen :Robert Hållen

Psykisk hälsa och ohälsa : ingen utsedd

Diskrimineringsbyrån : Ingen utsedd