Valberedning

Valberedning Sammankallande
Lisbeth Flodman (Dyslexiförbundet)
Mejl: valberedningen@funktionsratteskilstuna.se