Webbradio

För några år sedan beviljades Funktionsrätt Eskilstuna (fd ESOF) särskilda projektmedel från Södermanlands landsting för att pröva förutsättningarna för att starta webbradio med innehåll som berör funktionshindersområdet.
Vi införskaffade nödvändig utrustning och gjorde några intervjuer med personer inom funktionshindersområdet. Projektet föll dock inte ut så som vi önskade främst beroende på att vi underskattade behovet av personella resurser . Vi saknar ekonomi för att kunna fortsätta med den då tänkta omfattningen av att köra webbradio. Eftersom vi är helt beroende av ideella krafter har vi inte kunnat producera några program på ett tag. De program/intervjuer som vi gjorde under projekttiden finn kvar och kan avlyssnas nedan.
Vi söker ideella krafter som är intresserade av att tillsammans med vår kanslist vill hjälpa oss att göra webbradioprogram. Är du som läser detta intresserad eller känner du någon som är intresserad, kontakta oss. Skicka ett mejl till kansli@funktionsratteskilstuna.se eller ring vår ordförande Lisbeth Flodman 073 721 52 30.

Klicka på länken för den sändning du vill lyssna på.


Intervju med Lisbeth Flodman 23 oktober 2013


Intervju med Märta Levenstam Persson 23 oktober 2013


Intervju med Eeva Liisa Kivelä 15 januari 2014


Intervju med Ingvar Edin 24 januari 2014

 

Intervju med Leif Thorstensson 14 februari 2014

 

Intervju med Matz Wahlkvist  23 mars 2014