Startsida

”Delad kontroll – att överbrygga den digitala klyftan”

”Delad kontroll är resultatet av ett PTS-finansierat projekt med målet att minska det digitala utanförskapet. I detta fall handlar det om individer som inte kan eller vågar använda en e-legitimation och således stängs ut ur det digitala samhället.”
Frejaeid.com – Delad kotroll, att överbygga den digitala klyftan

Här nedan text från Begripsam AB:s
Facebooksida

”Delad kontroll! Ökat digitalt innanförskap!
”……Delad kontroll – en funktion som hjälper personer som idag inte kan eller vågar ha en e-legitimation att få hjälp av en anhörig, vän eller god man.
Funktionen Delad kontroll finns i Freja eid (och vi på Begripsam har varit med och testat den).
”Detta är ett av de viktigaste initiativen för att lösa det oacceptabla faktum att en miljon individer saknar en e-legitimation i det samhälle vi digitaliserar i rask takt”,
säger Johan Henrikson, vd Freja EID.”

_________________________________________________________________

Förslag på ny policy och nya riktlinjer för
Eskilstuna kommuns föreningsstöd

Här kan ni läsa remissvaret som lämnats in och skrivits under av
Husföreningen E 18, Funktionsrätt Eskilstuna och Funktionsrätt Sörmland
Remissvaret fastställdes vid ett extra möte med föreningarna den 16 augusti.
Remissvar- Word         Remissvar- PDF
Du kan även läsa ytterligare på Husföreningens hemsida
https://www.huse18.se/


Ska tas fram ny Tillgänglighetsplan

Här finns remissunderlagen
för plan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Remissversion revidering av plan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Remiss från kommunstyrelsen – Revidering av plan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Kommunstyrelsens beslut 2021-05-04 § 92 -Revidering av plan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning 2017-2021
******************************************************************
Här kan du läsa Tillgänglighetsplanen
som gäller i dag
Eskilstuna kommuns plan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning 2017-2021

_______________________________________________________________________

Den 24 maj 2021 höll vi vårat årsmöte
för verksamhetsåret 2020
På grund av rådande corona-pandemi hölls
mötet även i år digitalt via Zoom
Vi fick 3 nyinvalda till styrelsen
Styrelsens sammansättning m.m.
kan du läsa om under fliken ”OM OSS”

Vi vill här, till er alla framföra vårt stora
TACK!

Till alla ni medlemsföreningar för erat arbete och engagemang.
Det är ni medlemsföreningar som är Funktionsrätt Eskilstuna.
Tack till personalen för allt stöd till styrelsen och medlemsföreningarna.
Eskilstuna Kommun för verksamhetsbidraget och lokalerna på E18
Till ABF Sörmland samt alla samverkanspartners

Här också ett tack till
Janelings konditori för hjälpen och samarbetet med
mingelpåsarna innan årsmötet”Teletal är gratis för dig.
Det är en tjänst där du får stöd och hjälp i telefon-samtal.
Du behöver inte tillstånd för att använda Teletal
och du behöver inte boka tjänsten.
Teletal fungerar i hela Sverige.”
https://www.youtube.com/watch?v=XO1xZG0P7vI
Hemsida
https://teletal.se/sv/startsida/

Informationsfolder
https://cdn-teletal.pressidium.com/wp-content/uploads/2017/02/FolderA5_Teletal_webb.pdf
________________________________________________________


Angående Översiktsplan 2030 – ÖP-2030
Har varit ett gediget arbete……

https://www.funktionsratteskilstuna.se/skrivelser/
Under fliken ”Skrivelser och Remiss-svar”
kan du läsa vårat remissvar, som inledes med ett första
där vi ville få förlängd svarstid.
Tyvärr fick vi nej och svarets ska vara inne senast den 30/3-20201

https://www.funktionsratteskilstuna.se/oversiktsplan-op-2030/
Under fliken ”Dokument”
Kan du läsa de olika ÖP-2030-flikarna i en mer lättläst version

Översiktsplan 2030 – var med och tyck till
Här kan du läsa
Planförslaget för framtidens Eskilstuna

https://stadsutveckling.eskilstuna.se/stadsutveckling/oversiktlig-planering/granskning-oversiktsplan-2030

OBS!
Nytt postnummer från och med 15 februari 2021
Eleonoragatan 18
633 44 Eskilstuna


Begripliga texter är viktigt

Alla i samhället måste kunna ta del av viktig information.
Det är en fråga om demokrati

Begriplig text var ett arvsfondsprojekt
i samarbete med
Afasiförbundet, Autism- och Aspergerförbundet, Dyslexiförbundet
och Riksförbundet FUB
Begriplig Text

19 råd för att skriva begripligt
Bok – 19 råd för att skriva begripligt
https://begripligtext.se/19-raden/https://www.funktionsratteskilstuna.se/medlemsforeningar/


Funktionsrätt Eskilstuna är en samarbetsorganisation
för 22 funktionsrättsföreningar som tillsammans
representerar och företräder våra/sina
medlemmar samt även övriga personer
med funktionsnedsättningar/kroniska sjukdomar.
Vårt arbete grundar sig på mänskliga rättigheter
när vi driver medlemmarnas funktionsrätt –
– Rätten att fungera i samhällslivets alla delar på lika villkor.
Vårt mål är ett samhälle för alla.


Folkhälsomyndighetens och Region Sörmlands
rekommendationer angående Coronapandemin
påverkar verksamheten på Föreningshuset E 18
Läs bifogad skrivelse
Coronaanpassning E 18


Under rådande coronapandemi
Kommer kansliet hålla stängt tills vidare.
Men ni kan nå oss på vår föreningsmobil 070-244 86 65
måndag-torsdag 08:00-13:00
Övriga dagar och tider kan ni nå vår ordförande Lisbeth Flodman på 073-727 16 62.  
Ni kan alltid maila oss på kansli@funktionsratteskilstuna.se 


Begränsad verksamhet på E 18Den 3 december-2019 lanserades rapporten ”Respekt för rättigheter?”.
Rapporten är civilsamhällets granskning av hur Sverige
efterlever Funktionsrättskonventionen,
Konventionen för personer med funktionsnedsättning
Respekt för rättigheter? – Hela rapporten
Respekt för rättigheter? – Rapporten på lättläst
Funktionsrätt Sverige – Civilsamhällets granskning
Debatt: Sverige – från föredöme till riktigt dåligt exempel
Finns ytterligare mycket intressant att läsa på
Funktionsrätt Sveriges hemsida
Funktionsrätt Sverige


Hej!
 Vi i Funktionsrätt Eskilstuna vill bjuda in våra  
 medlemsföreningars ungdomar och unga vuxna för att
 få reda på vad ni vill ha för verksamheter och aktiviteter.
 Kanske kan vi också hitta på något skoj tillsammans.
Vid intresse eller har du några frågor,
mejla, kansli@funktionsratteskilstuna.se
 Märk mejlet med Ungdom

 Vänliga Hälsningar
 Styrelsen Funktionsrätt Eskilstuna


Hearing – Valår 2018
Blev en mycket lyckad Hearing vi genomförde den 27 augusti
Politiker från våra samtliga 8 kommunpartiet och
många övriga besökare.
Huvudtemat var LSS och rätten till personlig assistans