Startsida


”Teletal är gratis för dig.
Det är en tjänst där du får stöd och hjälp i telefon-samtal.
Du behöver inte tillstånd för att använda Teletal
och du behöver inte boka tjänsten.
Teletal fungerar i hela Sverige.”
https://www.youtube.com/watch?v=XO1xZG0P7vI
Hemsida
https://teletal.se/sv/startsida/

Informationsfolder
https://cdn-teletal.pressidium.com/wp-content/uploads/2017/02/FolderA5_Teletal_webb.pdf


Angående Översiktsplan 2030 – ÖP-2030
Har varit ett gediget arbete……

https://www.funktionsratteskilstuna.se/skrivelser/
Under fliken ”Skrivelser och Remiss-svar”
kan du läsa vårat remissvar, som inledes med ett första
där vi ville få förlängd svarstid.
Tyvärr fick vi nej och svarets ska vara inne senast den 30/3-20201

https://www.funktionsratteskilstuna.se/oversiktsplan-op-2030/
Under fliken ”Dokument”
Kan du läsa de olika ÖP-2030-flikarna i en mer lättläst version

Översiktsplan 2030 – var med och tyck till
Här kan du läsa
Planförslaget för framtidens Eskilstuna

https://stadsutveckling.eskilstuna.se/stadsutveckling/oversiktlig-planering/granskning-oversiktsplan-2030

OBS!
Nytt postnummer från och med 15 februari 2021
Eleonoragatan 18
633 44 EskilstunaBegripliga texter är viktigt

Alla i samhället måste kunna ta del av viktig information.
Det är en fråga om demokrati

Begriplig text var ett arvsfondsprojekt
i samarbete med
Afasiförbundet, Autism- och Aspergerförbundet, Dyslexiförbundet
och Riksförbundet FUB
Begriplig Text

19 råd för att skriva begripligt
Bok – 19 råd för att skriva begripligt
https://begripligtext.se/19-raden/https://www.funktionsratteskilstuna.se/medlemsforeningar/

Funktionsrätt Eskilstuna är en samarbetsorganisation
för 22 funktionsrättsföreningar som tillsammans
representerar och företräder våra/sina
medlemmar samt även övriga personer
med funktionsnedsättningar/kroniska sjukdomar.
Vårt arbete grundar sig på mänskliga rättigheter
när vi driver medlemmarnas funktionsrätt –
– Rätten att fungera i samhällslivets alla delar på lika villkor.
Vårt mål är ett samhälle för alla.


Folkhälsomyndighetens och Region Sörmlands
rekommendationer angående Coronapandemin
påverkar verksamheten på Föreningshuset E 18
Läs bifogad skrivelse
Coronaanpassning E 18


På grund av en andra våg av covid-19
Kommer kansliet hålla stängt tills vidare.
Men ni kan nå oss på vår föreningsmobil 070-244 86 65
måndag-torsdag 08:00-13:00

Övriga dagar och tider kan ni nå vår ordförande Lisbeth Flodman på 073-727 16 62.  

Ni kan alltid maila oss på kansli@funktionsratteskilstuna.se Vi är nu 22 medlemsföreningar
Vid årsmötet hälsades 3 nya föreningar välkomna!
Balans Sörmland, Parasport Eskilstuna samt
Astma och Allergiförbundet Eskilstuna – Strängnäs

Den 19 augusti 2020 höll vi vårat årsmöte för verksamhetsåret 2019
På grund av rådande corona-pandemi hölls mötet digitalt via Zoom
Nya styrelsen och övriga funktionärer finns under fliken ”Om Oss”
Under fliken ”Dokument” kan du bl.a. läsa
Årsmötesprotokoll, Verksamhetsberättelse, Verksamhetsplan med mera


Begränsad verksamhet på E 18

VÄLKOMMEN!!
Till ett fantastiskt och inspirerande år 2020


 


STORT TACK!
Till alla – Besökare, utställare, funktionärer, föreläsare och
Biblioteket Eskilstuna för en fantastisk dag på biblioteket
den 3 december, på Internationella Funktionshindersdagen
STORT TACK! 
Även till alla er som följde och följer oss på sociala medier
Bilder m.m. kan du se på vår Facebooksida


Den 3 december-2019 lanserades rapporten ”Respekt för rättigheter?”.
Rapporten är civilsamhällets granskning av hur Sverige
efterlever Funktionsrättskonventionen,
Konventionen för personer med funktionsnedsättning
Respekt för rättigheter? – Hela rapporten
Respekt för rättigheter? – Rapporten på lättläst
Funktionsrätt Sverige – Civilsamhällets granskning
Debatt: Sverige – från föredöme till riktigt dåligt exempel
Finns ytterligare mycket intressant att läsa på
Funktionsrätt Sveriges hemsida
Funktionsrätt Sverige


Hej!
 Vi i Funktionsrätt Eskilstuna vill bjuda in våra  
 medlemsföreningars ungdomar och unga vuxna för att
 få reda på vad ni vill ha för verksamheter och aktiviteter.
 Kanske kan vi också hitta på något skoj tillsammans.
Vid intresse eller har du några frågor,
mejla, kansli@funktionsratteskilstuna.se
 Märk mejlet med Ungdom

 Vänliga Hälsningar
 Styrelsen Funktionsrätt Eskilstuna


Eskilstuna kommuns plan för tillänglighet för personer med funktionsnedsättning 2017-2021


Hearing – Valår 2018
Blev en mycket lyckad Hearing vi genomförde den 27 augusti
Politiker från våra samtliga 8 kommunpartiet och
många övriga besökare.
Huvudtemat var LSS och rätten till personlig assistans