Startsida

 

Kom ihåg att anmäla ett ombud och en ersättare från er förening till 
 Rådet För Funktionsrättsfrågor

Ny studie Kommunala Råd

”Studien visar att det finns potential att utveckla arbetsförutsättningarna för funktionshinderråden och ta reda på om deras roll i råden kan stärkas. Trots att vissa problem har noterats med samråden kan det också vara värt att, i synnerhet, inom områden där det finns tydliga klienter eller användare undersöka ifall modellen med samrådsorgan kan utsträckas till att tillämpas inom andra kommunala verksamhetsområden. Här finns goda möjligheter till ytterligare experimenterande för att hitta nya former för att fördjupa den lokala demokratin”.

Studien kan laddas ner från SKR:s hemsida


Val 2022

Funktionsrätt Eskilstuna har ställt ett antal frågor till de politiska partierna i kommunfullmäktige

Läs frågor och svar

Barnrätt – Funktionsrätt
Barnets rättigheter

Eskilstuna kommun arbetar systematiskt med att
stärka barnrätten i kommunens alla verksamheter.
På den här sidan kan du läsa mer om arbetet med barnrätt.
https://www.eskilstuna.se/kommun-och-politik/hallbar-stad/barnets-rattigheter

Folder – Tillsammans för varje barns bästa i Eskilstuna
__________________________________________________

För att förstå
nutid och framtid behöver vi också veta dåtid

”Årtalen på omslaget anger
några viktiga händelser i handikapphistorien.
Alla årtal illustrerar framsteg utom ett,
1935, då den första steriliseringslagen trädde i kraft”
ÅRATAL – ur handikapphistorien, skriften i pdf

______________________________________________________


https://funktionsratt.se/funktionsratt-sverige-projekt/funktionsrattsbyran/

Du som är vuxen med en funktionsnedsättning är välkommen att kontakta oss. 
Om du behöver hjälp av en anhörig för att berätta och ställa frågor till rådgivningen går det också bra. Då kan din anhöriga ringa eller skriva till Funktionsrättsbyrån.

Telefon 010-898 50 90

Vi har telefontid på helgfria måndagar klockan 13–16
och onsdagar klockan 9–12.  
Mejl:kontakt@funktionsrattsbyran.se

      • informera om rättigheter och funktionsrätt,
      • hjälpa dig att ringa in problem,
      • ge dig råd om hur du kan lösa problemet,
      • hänvisa till andra som kan ge dig mer hjälp.

___________________________________________
Om Pluskortet i Eskilstuna kommun

”Pluskortet är till för dig som är vuxen och har
en intellektuell, psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.
Med Pluskortet kan ni gå två personer men betala för en person på aktiviteter hos de föreningar
och företag där Pluskortet gäller.
Du bestämmer själv vem du vill ta med.”
Ansök om Pluskortet
_________________________________________________________________
 

Nu har Eskilstuna kommuns
Tillgänglighetsplan 2022-2025 antagits

___________________________________________

Socialstyrelsen – Förskrivning av hjälpmedel
Stöd vid förskrivning av hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning

En revideringen har gjorts 2021 med anledning av den förändring som skett
avseende regleringen av medicintekniska produkter.


Socialstyrelsen – Förskrivning av hjälpmedel
_______________________________________________________________________

Ny funktionshinderstrategi 2021–2031:
Så ska målen uppnås snabbare

https://hejaolika.se/artikel/ny-funktionshinderstrategi-2021-2031-sa-ska-malen-uppnas-snabbare/

Regeringen har beslutat om en ny strategi för
funktionshinderpolitiken 2021–2031.
Målet är att 28 myndigheter ska öka takten i arbetet för att nå jämlika levnadsvillkor och full delaktighet för personer med funktionsnedsättning.”

_______________________________________________________

Våran Värdegrund
Uttalande
Funktionsrätt Eskilstuna har 0-Tolerans och tar totalt avstånd mot
all diskriminering och alla former av trakasserier

Uttalandet antaget av Ordförandemöte
29 januari-2018
FrE-tunas Värdegrund

_________________________________________________________________

”Delad kontroll – att överbrygga den digitala klyftan”

”Delad kontroll är resultatet av ett PTS-finansierat projekt med målet att minska det digitala utanförskapet. I detta fall handlar det om individer som inte kan eller vågar använda en e-legitimation och således stängs ut ur det digitala samhället.”
Frejaeid.com – Delad kotroll, att överbygga den digitala klyftan

Här nedan text från Begripsam AB:s
Facebooksida

”Delad kontroll! Ökat digitalt innanförskap!
”……Delad kontroll – en funktion som hjälper personer som idag inte kan eller vågar ha en e-legitimation att få hjälp av en anhörig, vän eller god man.
Funktionen Delad kontroll finns i Freja eid (och vi på Begripsam har varit med och testat den).
”Detta är ett av de viktigaste initiativen för att lösa det oacceptabla faktum att en miljon individer saknar en e-legitimation i det samhälle vi digitaliserar i rask takt”,
säger Johan Henrikson, vd Freja EID.”

_________________________________________________________________

Förslag på ny policy och nya riktlinjer för
Eskilstuna kommuns föreningsstöd

Här kan ni läsa remissvaret som lämnats in och skrivits under av
Husföreningen E 18, Funktionsrätt Eskilstuna och Funktionsrätt Sörmland
Remissvaret fastställdes vid ett extra möte med föreningarna den 16 augusti.
Remissvar- Word         Remissvar- PDF
Du kan även läsa ytterligare på Husföreningens hemsida
https://www.huse18.se/

_____________________________________________________________________

Den 24 maj 2021 höll vi vårat årsmöte
för verksamhetsåret 2020
På grund av rådande corona-pandemi hölls
mötet även i år digitalt via Zoom
Vi fick 3 nyinvalda till styrelsen
Styrelsens sammansättning m.m.
kan du läsa om under fliken ”OM OSS”

Vi vill här, till er alla framföra vårt stora
TACK!

Till alla ni medlemsföreningar för erat arbete och engagemang.
Det är ni medlemsföreningar som är Funktionsrätt Eskilstuna.
Tack till personalen för allt stöd till styrelsen och medlemsföreningarna.
Eskilstuna Kommun för verksamhetsbidraget och lokalerna på E18
Till ABF Sörmland samt alla samverkanspartners

Här också ett tack till
Janelings konditori för hjälpen och samarbetet med
mingelpåsarna innan årsmötet”Teletal är gratis för dig.
Det är en tjänst där du får stöd och hjälp i telefon-samtal.
Du behöver inte tillstånd för att använda Teletal
och du behöver inte boka tjänsten.
Teletal fungerar i hela Sverige.”
https://www.youtube.com/watch?v=XO1xZG0P7vI
Hemsida
https://teletal.se/sv/startsida/

Informationsfolder
https://cdn-teletal.pressidium.com/wp-content/uploads/2017/02/FolderA5_Teletal_webb.pdf
________________________________________________________


Angående Översiktsplan 2030 – ÖP-2030
Har varit ett gediget arbete……

https://www.funktionsratteskilstuna.se/skrivelser/
Under fliken ”Skrivelser och Remiss-svar”
kan du läsa vårat remissvar, som inledes med ett första
där vi ville få förlängd svarstid.
Tyvärr fick vi nej och svarets ska vara inne senast den 30/3-20201

https://www.funktionsratteskilstuna.se/oversiktsplan-op-2030/
Under fliken ”Dokument”
Kan du läsa de olika ÖP-2030-flikarna i en mer lättläst version

Översiktsplan 2030 – var med och tyck till
Här kan du läsa
Planförslaget för framtidens Eskilstuna

https://stadsutveckling.eskilstuna.se/stadsutveckling/oversiktlig-planering/granskning-oversiktsplan-2030

 


Begripliga texter är viktigt

Alla i samhället måste kunna ta del av viktig information.
Det är en fråga om demokrati

Begriplig text var ett arvsfondsprojekt
i samarbete med
Afasiförbundet, Autism- och Aspergerförbundet, Dyslexiförbundet
och Riksförbundet FUB
Begriplig Text

19 råd för att skriva begripligt
Bok – 19 råd för att skriva begripligt
https://begripligtext.se/19-raden/https://www.funktionsratteskilstuna.se/medlemsforeningar/


Funktionsrätt Eskilstuna är en samarbetsorganisation
med 22 medlemsföreningar som tillsammans
representerar och företräder våra/sina
medlemmar samt även övriga personer
med funktionsnedsättningar/kroniska sjukdomar.
Vårt arbete grundar sig på mänskliga rättigheter
när vi driver medlemmarnas funktionsrätt –
– Rätten att fungera i samhällslivets alla delar på lika villkor.
Vårt mål är ett samhälle för alla.


Under rådande coronapandemi
Kommer kansliet hålla stängt tills vidare.
Men ni kan nå oss på vår föreningsmobil 070-244 86 65
måndag-torsdag 08:00-13:00
Övriga dagar och tider kan ni nå vår ordförande Lisbeth Flodman på 073-727 16 62.  
Ni kan alltid maila oss på kansli@funktionsratteskilstuna.se 


 

 

 Den 3 december-2019 lanserades rapporten ”Respekt för rättigheter?”.
Rapporten är civilsamhällets granskning av hur Sverige
efterlever Funktionsrättskonventionen,
Konventionen för personer med funktionsnedsättning
Respekt för rättigheter? – Hela rapporten
Respekt för rättigheter? – Rapporten på lättläst
Funktionsrätt Sverige – Civilsamhällets granskning
Debatt: Sverige – från föredöme till riktigt dåligt exempel
Finns ytterligare mycket intressant att läsa på
Funktionsrätt Sveriges hemsida
Funktionsrätt Sverige


 

Hej!
 Vi i Funktionsrätt Eskilstuna vill bjuda in våra  
 medlemsföreningars ungdomar och unga vuxna för att
 få reda på vad ni vill ha för verksamheter och aktiviteter.
 Kanske kan vi också hitta på något skoj tillsammans.
Vid intresse eller har du några frågor,
mejla, kansli@funktionsratteskilstuna.se
 Märk mejlet med Ungdom

 Vänliga Hälsningar
 Styrelsen Funktionsrätt Eskilstuna

 


Hearing – Valår 2018
Blev en mycket lyckad Hearing vi genomförde den 27 augusti
Politiker från våra samtliga 8 kommunpartiet och
många övriga besökare.
Huvudtemat var LSS och rätten till personlig assistans