Möteskalender

Mötesdatum 2022

17 januari – Ordförandemöte / Tematräff, digitalt

2 februari – Förmöte, digitalt

7 mars – Ordförandemöte / Tematräff, digitalt

30 mars – Sista dag att komma in med motioner till årsmötet

11 april, kl. 18.00 – Förmöte

30 maj, kl. 18.00 – Årsmöte

22 augusti – Förmöte

12 september – Ordförandemöte / Tematräff

23 september – Hjälpmedelsdagen

V. 40 – Anhörigveckan

11 oktober – Ordförandemöte / Tematräff

25 oktober – Förmöte

14 november – Ordförandemöte / Tematräff

3 december – Funktionsrättsdagen / Internationella Funktionshindersdagen

Utöver dessa datum kan det eventuellt komma ytterligare inbjudningar till aktiviteter/föreläsningar under året.

Mötestider 2022 RFF – Rådet För Funktionsrättsfrågor + RFF Au

• 21 januari, kl. 10-12, RFF AU, digitalt

• 18 februari, kl. 10-12, RFF AU, digitalt

• 14 mars, kl. 18-20, RFF, digitalt, Uppkoppling kl. 17.30

• 6 maj, kl. 10-12, RFF AU, digitalt

• 23 maj, kl. 18-20, RFF

. 3 juni, RFF Au, digitalt

. 5 september, RFF gemensamt med KPR, kl. 13.30-15.30, fysiskt möte. Informations om digitalisering

• 9 september, kl. 10-12, RFF AU

• 17 oktober, kl.18-20, RFF

• 11 november, kl. 10-12, RFF AU

• 28 november, kl. 18-20, RFF

 

 

Mötesdatum 2021

19 januari – Ordförandemöte / Informationsträff

1 februari – Förmöte

8 mars – Ordförandemöte / Tematräff

24 mars – Sista dag att komma in med motioner till årsmötet

30 mars – Förmöte

24 maj – Årsmöte

31 maj – Förmöte

18 augusti – Ordförandemöte / Tematräff

6 september – Förmöte

Torsdag den 7 oktober – Vård- och omsorgsnämndens ”dialogmöte”

11oktober – Ordförandemöte / Tematräff

1 november – Förmöte

3 december – Funktionsrättsdag – Internationella Funktionshindersdagen

Mötesdatum och -form helt preliminärt utifrån rådande
corona-pandemi.
Utöver dessa datum kan det eventuellt komma ytterligare inbjudningar till aktiviteter under året.

 

 RFF – Rådet För Funktionsrättsfrågor

Mötestider 2021
I nuläget är det endast RFF-Au-möten som kommer genomföras under 2021

RFF Arbetsutskott:
OBS! Gäller endast ledamöter och ersättare i RFF Au
Plats:
I nuläget digitala möten

Måndag 25 januari

Fredag 19 februari

Måndag 22 mars

Fredag 16 april

Måndag 17 maj

Måndag 14 juni

Fredag 24 september

Måndag 25 oktober

Fredag 19 november

Notera:
Mötet Måndag den 23 augusti är inställt

2020-08-23