Rådet för Funktionsrättsfrågor

Kom ihåg att anmäla ombud + ersättare till Rådet för funktionsrättsfrågor för er föreningen

Nästa möte är 9 maj Tid:17.30-20-00