RFF

Instruktion för RFF – Rådet För Funktionsrättsfrågor
Rådet ska bidra till att strategiskt utveckla arbetet för funktionsrätt i Eskilstuna kommunkoncern ur ett medborgar-, brukar-/kund- och arbetsgivarperspektiv.

Rådet ska verka för att kommunkoncernens samlade arbete med funktionsrätt bedrivs resultatinriktat och effektivt.

Tidsperiod

Rådets uppdrag sträcker sig över mandatperioden 2023 – 2026.

Lista med de föreningar och organisationer som idag finns representerade i rådet: