Styrelse

Styrelse:
Lisbeth Flodman, Ordförande / Kontaktperson
Ingela Hertze, Vice ordförande och sekreterare
Helena Brobäck, Ledamot, Lämnade styrelsen den 19/7 på egen begäran p.g.a. arbete i annan stad
Inger Salam Nouri, Ledamot
Nathalie Molenda, Andre sekreterare
Matz Wahlkvist, Suppleant
Jens Nordström, Suppleant
Katri Karlsson, Suppleant