Valberedning

Valberedningen valdes utifrån ett Rullande schema
Består fram till årsmötet 2022 enligt följande:
RBU Eskilstuna – Maj-Louise Eriksson
Diabetesföreningen Eskilstuna Irene Lammela
Eskilstuna Strokeförening – Eva Klevefeldt

Bifogar här senaste årsmötes-protokollet
FrEa, Protokoll Årsmöte 24 maj-2021

Rullande schema Valberedningen
FrEa, Rullande schema Valberedning