Valberedning

Valberedningen valdes utifrån ett Rullande schema
Består fram till årsmötet 2021 enligt följande:
Neuro Eskilstuna – Karin Larsson, sammankallande
RBU Eskilstuna – Jens Nordström
Diabetesföreningen Eskilstuna – Irene Lammela