Valberedning

Valberedningen valdes utifrån ett Rullande schema
Består fram till årsmötet 2022 enligt följande:
RBU Eskilstuna – Maj-Louise Eriksson
Diabetesföreningen Eskilstuna
Eskilstuna Strokeförening – Eva Klevefeldt